dsc_0043În cadrul proiectului ,,Îmbunătățirea capacităților de detectare CBRN (detectare a obiectelor Chimice, Biologice, Radiologice și Nucleare) a Poliției de Frontieră a Ucrainei și Republicii Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană în beneficiul Republicii Moldova și Ucrainei, în perioada anului 2015, Ministerului Afacerilor Interne i-au fost oferite 6 loturi de echipament destinat detectării substanțelor chimice și radioactive.

Întrucît, atribuțiile din domeniul CBRN sunt partajate între o serie de instituții naționale, membrii grupului de lucru la nivel național pe acest segment au decis de comun acord repartizarea conform necesităților instituționale a echipamentului recipționat.

Astfel, la 20 ianuarie 2016 la sediul MAI a avut loc repartizarea oficială a echipamentului oferit de către partenerii din UE între următoarele instituții naționale: Ministerul Apărării, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Sănătății, Serviciul Vamal, precum și instituțiile subordonate MAI: Inspectoratul General al Poliției, Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale și Departamentul Poliției de Frontieră.

Totodată, în rezultatul a 2 sesiuni de instruire cu aspecte teoretice și practice (11-12.11.2016 și 15-16.12.2016) desfășurate în incinta MAI, au fost instruiți aproximativ 40 de angajați din cadrul instituțiilor beneficiare după principiul formarea formatorilor cu privire la modul de utilizare și exploatare a echipamentului oferit.

Urmînd ca angajații instruiți să disemineze cunoștințele, acumulate în cadrul sesiunilor de instruire colegilor din teritoriu, care vor utiliza corespunzător utilajul procurat în baza proiectului.

Obiectivul proiectului constă în combaterea traficului ilicit al materialelor chimice, biologice, nucleare pe teritoriul Ucrainei și Republicii Moldova.

Proiectul menționat a fost generat si propus de către Rețeaua Consiliul Europei și finanțat de Uniunea Europeană pentru o perioadă de 12 luni cu un buget total de 4 100 000 EUR. Țările beneficiare sunt Ucraina și Republica Moldova.