valentina_buliga UN WOMEN și PNUD au lansat un nou program de consolidare a promovării femeilor în politică, care se va desfășura în perioada 2014-2016.

Prezentă la evenimentul de lansare, Valentina Buliga, Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în alocuțiune a menționat că egalitatea de gen în politică este una din condițiile fundamentale ale unei societăți democratice cu aspirații europene. Doamna ministru a informat că Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei a înaintat un proiect de Lege cu măsuri relevante privind respectarea principiului egalității de șanse între bărbați și femei. ”Am ținut cont de recomandările ONU și Consiliului Europei, precum și a agențiilor specializate în domeniu. Astfel, proiectul de lege elaborat de Minister vizează reprezentarea femeilor de 40%. Acesta este un început, un prim pas, într-un proces complex de modernizare”, a menționat doamna Valentina Buliga.

Ministru a invocat două argumente în favoarea unei reprezentări echilibrate a femeilor şi bărbaţilor în politică- unul ţine de domeniul dreptăţii: femeile reprezintă jumătate din populaţie, deci ar trebui să fie aproximativ egale ca număr în rândul reprezentanţilor politici. Cel de-al doilea argument este că femeile au interese, nevoi şi preocupări comune care provin din experienţele lor specifice şi care sunt tratate neadecvat de politica dominată de bărbaţi. Unele probleme rămân în afara agendei publice în timp ce alte probleme nu sunt abordate adecvat pentru că reprezentanţii nu ajung să cunoască întotdeauna interesele şi preocupările acestei categorii sociale, consideră Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

Valentina Buliga s-a arătat convinsă că participarea femeilor în procesul decizional va ridica nivelul de transparență și a managementului public și economic. O serie de studii demonstrează că performanţele financiare ale companiilor cu un număr mai mare de femei în conducere sunt mai notabile. Firmele cu trei sau mai multe femei în poziţii de top-management se bucură de o mai mare eficienţă organizaţională decât companiile fără nici o femeie în posturile de leadership. În plus, creşterea numărului de femei manager duce la creşterea inovaţiei în companie, a mai afirmat dna ministru.
Participanții la reuniune au constatat că cotele de gen în politică sunt o realitate într-un număr mare de state. Patruzeci de ţări din lume au prevăzut cote de gen în legea electorală sau în Constituţie, printre acestea numărându-se Franţa, Belgia, Spania, Portugalia, Polonia, Slovenia, Serbia, Macedonia, Bosnia Herţegovina, Argentina, Brazilia. Alte 25 de ţări, în special din Asia şi Africa au prevăzut prin lege locuri rezervate femeilor, fie la nivelul corpului legislativ naţional, fie la nivel local, printre aceste ţări numărându-se India, Pakistan, China, Filipine, Maroc, Egipt, Rwanda, Senegal, Somalia, Sudan. Într-un număr extins de ţări din lume şi în majoritatea ţărilor europene, există cote de gen voluntare la nivelul partidelor.

Reamintim că proiectul de lege cu privire la ajustarea legislației naționale la Legea nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi a conținut următoarelor măsuri: pentru asigurarea și promovarea participării active a femeii la luarea deciziilor în structurile de reprezentare publică, la desemnarea reprezentanţilor ţării la nivelul decizional în misiunile internaţionale şi în activitatea structurilor internaţionale, la formarea Sistemului unic al serviciului diplomatic, la ocuparea funcţiei de demnitate publică să aibă loc prin alegeri sau prin numire, s-a propus introducerea cotei de participare de cel puțin 40% a ambelor sexe. Pentru Legea cu privire la partidele politice s-a propus un mecanism de reprezentare în listele de candidați a femeilor și bărbaților fără discriminare după criteriul de sex, asigurîndu-se că din fiecare 5 persoane de pe orice segment numeric al listei cel puțin doi aparțin unui sex.

Precizăm: În Republica Moldova, femeile reprezintă doar 19,8% în Parlament, 17,4% în raionale și consiliului municipal, iar 28,6% în consiliile locale, ceea ce este mult sub standardele internaționale și angajamentele țării în cadrul obiectivelor stabilite la nivel național și internațional.