Urmare a stabilirii perioadei de vânătoare (19 august 2017 – 25 februarie 2018), Poliţia, deşi nu are atribuţii directe în domeniul securităţii mediului ambiant, conform competenţei, întreprinde permanent un şir de măsuri în vederea prevenirii delictelor ce afectează regnul animal şi vegetal, contracarării braconajului, pescuitului ilicit şi tăierii neautorizate a vegetaţiei forestiere.

Anual, la începutul sezonului de vânătoare, Poliţia elaborează dispoziţii care stabilesc sarcini concrete pentru efectivul poliţienesc antrenat în activităţile de conlucrare la prevenirea şi contracararea încălcărilor legislației din domeniul protecţiei mediului.

Astfel, în perioada 19-20 august 2017, Poliţia a efectuat 30 razii de contracarare a braconajului în țară cu implicarea a 55 de angajaţi ai Poliţiei, dar și reprezentanți ai altor instituții precum Agenţiile ecologice teritoriale şi Societatea Vânătorilor şi Pescarilor.

Totodată, au fost verificați 312 vânători aflați pe terenurile de vânătoare, privind respectarea legislaţiei, regulilor şi termenilor de vânătoare, carnetelor de vânător dar şi valabilităţii permiselor de  armă.

De asemenea, în cadrul activităților întreprinse, toți vânătorii au fost informați cu privire la regulele şi condițiile de păstrare, port şi folosire a armelor de foc.

Pentru evitarea unor eventuale incidente cu arma, Poliția Națională recomandă vânătorilor să respecte cerinţele de securitate în procesul aplicării armelor de foc şi regulile de vânătoare.