Producătorii agricoli care intenționează să amplaseze stații de pompare și conducte de presiune pe terenurile proprietate publică a statului din categoria fondului apelor în scopul irigării terenurile agricole din bazinele acvatice de suprafață vor suporta cheltuieli mai mici pentru perfectarea documentației cadastrale, anunță serviciul de presă al Ministerului Agriculturii. 

Ca urmare a multiplelor adresări din partea fermierilor, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a solicitat modificarea Ordinului despre unele măsuri ce țin de standardizarea perfectării documentației cadastrale la elaborarea planurilor cadastrale și actualizarea planurilor geometrice.

Astfel, conform modificărilor efectuate recent, pentru amplasarea instalațiilor de irigare va fi elaborat planul geometric numai pentru porțiunea de teren necesară amplasării acestor instalații. De menționat că, până la efectuarea acestor modificări era necesar de elaborat planul geometric pe întreg terenul integru, în cadrul căruia era amplasată porțiunea necesară amplasării instalațiilor de irigare, implicând cheltuieli costisitoare pentru producătorii agricoli.

Conducerea Ministerului consideră că odată cu efectuarea acestor modificări se va îmbunătăți  situația  producătorii agricoli, care spun că au înregistrat scăderi de recoltă din cauza secetelor și dificultăților întâmpinate în utilizarea apelor pentru irigare.