Economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere în termeni reali de 3,1 la sută, în primul trimestru al acestui an față de perioada similară a anului precedent, de aproape patru ori mai mare decît cea consemnată în primele trei luni ale anului 2016 de 0,8 la sută. Statisticile confirmă estimările analiștilor și ale autorităților, care se  așteaptă la un avans de 3-4 la sută în anul curent, relatează MOLDPRES.

Biroul Naţional de Statistică (BNS) a anunţat rezultatele pentru ianuarie-martie ale acestui an care indică un spor pînă la 29,67 miliarde de lei al produsului intern brut, față de 27 miliarde de lei în aceeași perioadă a anului trecut. Este al cincilea trimestru consecutiv în care economia se află în creștere, după declinul din anul 2015.

Potrivit BNS, cea mai mare contribuţie la creșterea economică a avut-o comerțul cu ridicata și amănuntul, informațiile și comunicațiile, industria extractivă și cea prelucrătoare, precum și agricultura și construcțiile. Valoarea adăugată brută pe economie a depășit nivelul anului precedent cu 3,7 la sută și 6,9 la sută.

O contribuție negativă la creșterea PIB au avut-o administraţia publică şi apărare; asigurările sociale obligatorii; învăţămîntul; sănătatea şi asistenţă socială, mai constată statisticienii.

Din punct de vedere al utilizării PIB creşterea s-a datorat majorării cu 3,7 la sută a consumului final al gospodăriilor populaţiei. Volumul formării brute de capital fix s-a situat peste nivelul perioadei respective a anului precedent cu 0,7 la sută. O contribuție negativă la creșterea PIB a avut-o exportul net (-3,1%), consecință a contribuției mult mai accentuate la formarea produsului intern brut a importurilor de bunuri și servicii (84,6%) față de cea a exporturilor de bunuri și servicii (50,3%).

Ministerul Economiei și Fondul Monetar Internațional prognozează o creștere economică de 4,5 la sută în 2017.