În perioada 3-5 noiembrie 2014, la Viena au loc lucrările celei de a 2 sesiuni a Conferinței ONU a statelor în curs de dezvoltare fără litoral maritim (LLDC), în cadrul căreia participă delegația Republicii Moldova condusă de viceministrul Economiei Octavian CALMÎC.

Conferinţa reunește reprezentanții guvernelor statelor în curs de dezvoltare fără litoral maritim, organizațiile internaționale, inclusiv reprezentanţii sectorului privat. Scopul reuniunii este evaluarea  celor zece ani de implementare a Programului de Acţiune Almaty adoptat în cadrul primei conferințe LLDC (2003, Kazakhstan) şi formarea unei noi agende de dezvoltare pentru următoare decadă.

Programul de acțiune Almaty prevede accesul securizat al țărilor LLDC la și de la mare prin toate mijloacele de transport, în conformitate cu normele aplicabile ale dreptului internațional, reducerea costurilor și îmbunătățirea serviciilor, întru creșterea competitivității exporturilor și extinderea acestora, reducerea costurilor la livrarea importurilor, soluționarea problemelor ce țin de rețineri și incertitudini în cazul rutelor comerciale, reducerea pierderilor, daunelor și eventualelor deteriorări la trecerea hotarelor, îmbunătățirea siguranței transportului rutier și securitatea persoanelor de-a lungul coridoarelor.

Astfel, obiectivul reuniunii este de a identifica politici eficiente interne și internaționale, în funcție de rezultatul global de evaluare, precum și noile provocări în abordarea necesităților specifice ale țărilor în curs de dezvoltare fără ieșire la mare, în special celor ce țin de dezvoltarea infrastructurii, tranzitul și facilitarea schimburilor comerciale, cu scopul de a reduce costurile de tranzit și de a permite acestor țări să participe în comerțul mondial.

În calitate de conducător al delegaţiei, viceministrul Calmîc, în cadrul discursului său a declarat că „performanța economică și dezvoltarea durabilă a țărilor în curs de dezvoltare fără acces la mare sunt afectate direct de mai mulți factori externi, inclusiv de politică şi securitate. În acest sens, scopul LLDC ar trebui să fie construirea economiilor elastice, relaţiilor politice şi sociale stabile pentru a rezista şi preveni crizele emergente şi șocurile externe.”

Viceministrul a accentuat necesitatea respectării principiilor de drept internațional şi aspirațiile Republicii Moldova de integrare europeană.

În cadrul sesiunii, viceministrul Octavian Calmîc a vorbit despre obstacole cu care se confruntă Republica Moldova în procesul de dezvoltare şi despre acţiunile întreprinse pentru depăşirea acestora: „Guvernul Moldovei, prin deciziile sale, contribuie la diversificarea piețelor externe iar negocierile cu partenerii din vest au înregistrat un succes prin liberalizarea pieței vinicole cu Uniunea Europeană, Acordul de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător RM-UE fiind a o partea intrinsecă a Acordului de asociere UE-Moldova, ratificat de Parlament în luna iulie curent”.