Viceprim-ministrul Cristina Lesnic a avut luni, la București, o întrevedere de lucru cu ministrul Afacerilor Externe al României, Teodor Meleșcanu, comunică Moldpres cu referire la Biroul politici de reintegrare.

Pe parcursul discuțiilor au fost abordate o gamă largă de subiecte ce vizează cooperarea bilaterală și programele de asistență, fiind punctat că România a fost și rămâne un susținător consecvent în realizarea agendei europene a Republicii Moldova, un partener strategic în sprijinirea implementării reformelor inițiate la Chișinău, un investitor activ în dezvoltarea durabilă a localităților din stânga Prutului.

Procesului de reglementare transnistreană ia fost atrasă o atenție distinctă, fiind evaluată dinamica din activitatea platformelor de negocieri, inclusiv a experților sectoriali de pe ambele maluri ale Nistrului, enumerate înțelegerile agreate în dialogul Chișinău-Tiraspol, apreciat nivelul de punere în aplicare a acestora, specificate dificultățile și provocările întâmpinate, precum și au fost concretizate măsurile dispuse de către partea moldovenească pentru a impulsiona rezolvarea viabilă a problemelor existente și eliminarea barierelor artificiale.

De asemenea, Vicepremierul a exprimat îngrijorări în legătură cu recentele incidente din Zona de Securitate și a menționat necesitatea mobilizării eforturilor actorilor relevanți în vederea stopării încălcărilor constatate, detensionării atmosferei și a revenirii situației în făgașul normalității.

Totodată, a fost adusă în discuție și situația drepturilor omului din regiunea transnistreană, cea a instituțiilor de învățământ cu predare în grafia latină, a proprietarilor de pământ din raionul Dubăsari, fiind reiterată indispensabilitatea restabilirii necondiționate și integrale a drepturilor legitime ale persoanelor, elevilor, cadrelor didactice, fermierilor și ale tuturor categoriilor de cetățeni ale căror drepturi și libertăți sunt garantate universal.

Oficialul român s-a arătat satisfăcut de dialogul purtat, relevând disponibilitatea continuă a Ministerului Afacerilor Externe de la București de a susține în cadrul platformelor internaționale existente mesajele și abordările autorităților Republicii Moldova și de a consolida cooperarea pe toate palierele.

Vicepremierul a mulțumit pentru primirea caldă și interesul sporit față de problematica transnistreană și s-a arătat încrezut în menținerea unei colaborări productive pe viitor.

Vizita la București a avut loc la invitația părții române. Din componența delegației Republicii Moldova, condusă de către Vicepremierul responsabil de realizarea politicilor pentru reintegrarea țării, au făcut parte reprezentanții Biroului politici de reintegrare și Agenției Servicii Publice.