img_9427În perioada 18 – 22 ianuarie 2016, Ministerul Afacerilor Interne găzduieşte delegaţia Secretariatului Convenţiei privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est (CCP ESE), aflată la Chişinău în scopul efectuării unei vizite de monitorizare.

Această vizită se înscrie în contextual preluării de către Republica Moldova a Preşedinţiei în cadrul Convenției menţionate pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2016.

Reiterăm că preşedinţia Republicii Moldova este exercitată în format Trio în cadrul CCP ESE, de comun cu Macedonia și Muntenegru.

Adiţional, notăm că Secretariatul CCP ESE desfăşoară vizite de monitorizare similare în cele 11 State Membre semnatare ale Convenţiei, în vederea evaluării domeniilor prioritare de activitate poliţienească la nivel regional şi internaţional, precum şi în vederea elaborării unui tablou general care să prezinte situaţia existentă, progresele înregistrate, precum şi necesităţile identificate de către fiecare stat în parte în vederea dezvoltării şi consolidării domeniilor lacunare, precum şi a cooperării cu alte state.

Astfel, în cadrul vizitei de monitorizare în Republica Moldova urmează a fi evaluate segmente de interes, precum sunt: prevenirea şi combaterea actelor de terorism în contextul regional şi internaţional, lupta împotriva contrabandei, echipele comune de investigaţii, lupta împotriva traficului ilicit de droguri, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, datele cu caracter personal, acte falsificate şi contrafăcute, formarea poliţienească, preluarea şi implementarea celor mai bune practici şi experienţe.

Totodată, pe perioada desfăşurării vizitei de monitorizare urmează a fi definitivat de comun cu reprezentanţii Secretariatului CCP ESE şi Programul de lucru pe durata exercitării de către Republica Moldova a preşedinţiei CCP ESE (pentru prima jumătate a anului). Astfel, programul menţionat va include o serie de activităţi care reprezintă priorităţi de ordin strategic, operaţional şi practic la nivel regional, îndreptate spre intensificarea și dezvoltarea cooperării regionale în vederea prevenirii și combaterii eficiente a criminalității organizate.

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova valorifică potențialul pe care îl oferă Convenţia menţionată, în calitatea sa de instrument de asigurare a cooperării operaţionale şi strategice, şi, totodată, reconfirmă rolul și mandatul în asigurarea bunelor relații de cooperare.