Ziua Organizației Națiunilor Unite (ONU) – celei mai reprezentative organizații internaționale care întrunește 193 de state ale lumii este marcată astăzi. Cu acest prilej, președintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi, a venit cu un mesaj de felicitare.

„Țin să adresez sincere cuvinte de recunoștință Organizației Națiunilor Unite pentru munca pe care o desfășoară în binele cetățenilor Republicii Moldova, al oamenilor de pretutindeni.

Țara noastră împărtășește scopurile comune le ONU, care rezidă în menținerea și consolidarea păcii și securității, reducerea sărăciei și crearea unor perspective sigure pentru viața tuturor oamenilor. Pentru a atinge aceste obiective trebuie cu toții să manifestăm mai multă înțelegere, iar colaborarea dintre statele membre să se dezvolte pe principii de respect reciproc.

De aceea, sunt și voi rămâne convinsă de justețea politicilor echilibrate în abordarea problemelor globale și în raporturile dintre țări. În acest sens, Organizația Națiunilor Unite ne oferă cel mai temeinic fundament pentru dezvoltarea unei cooperări eficiente și armonioase atât în cadrul organizației cât și între statele membre”, se arată în mesajul oficialului.

Organizația Națiunilor Unite este cea mai importantă organizație internațională din lume. Fondată în 1945, după Al Doilea Război Mondial, are astăzi 193 de state membre. Întemeierea ei a constat din semnarea, de către membrii ei fondatori, a Cărții Organizației Națiunilor Unite. Potrivit acestui document, ONU are misiunea de a asigura „pacea mondială”, „respectarea drepturilor omului”, „cooperarea internațională” și „respectarea dreptului internațional”. Sediul central al organizației este la New York.