Activitățile Poliției în contextul implementării modificărilor operate la legea privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc

0

La data de 1 ianuarie 2022, au intrat în vigoare modificările operate la legea  nr.291/2016, privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc și art.400 din Codul contravențional.

Astfel, din 1 ianuarie curent, se interzice orice formă, directă sau indirectă, de acțiuni publicitare (promoționale) pentru promovarea și/sau stimularea jocurilor de noroc (inclusiv a celor online).

De asemenea, se interzice promovarea pariurilor pentru competițiile/evenimentele sportive și a altor activități din domeniul jocurilor de noroc, inclusiv publicitatea la radio şi televiziune, în presa scrisă, în serviciile cinematografice și video, prin internet, sau cu utilizarea reţelelor telefonice și telegrafice. Acest lucru include, dar nu se reduce la publicitatea exterioară şi cea din interiorul spațiilor publice închise şi semi închise, în special locurile de vânzare angro şi cu amănuntul, precum și în localurile în care se prestează servicii, în interiorul sau pe mijloacele de transport şi prin intermediul trimiterilor poştale.

În scopul asigurării implementării prevederilor legii și monitorizării modului de conformare cerințelor legale, în perioada 01-31 ianuarie curent, au fost organizate și desfășurate peste o mie de activități de informare a agenților economici, fiindu-le înmânate înștiințări cu referire la neadmiterea cazurilor ce contravin prevederilor legii cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc.

Totodată,  în perioada respectivă au fost relevate și documentate 6 cazuri de neconformare cerințelor legii fiind încheiate procese-verbale cu privire la contravenție conform prevederilor art. 277 1 alin.(5) Cod contravențional, pentru amplasarea şi/sau difuzarea publicităţii în favoarea promovării și/sau stimulării jocurilor de noroc.

Materialele pe caz au fost expediate în instanța de judecată competentă, pentru examinare și adoptare a deciziei.

La fel, conform art.356 Cod contravențional, de către agenții constatatori ai poliției au fost relevate și documentate 3 cazuri de desfășurare a jocurilor de noroc neautorizate.

S-ar putea să-ți placa și
Lasă un comentariu

Your email address will not be published.