Află de ce tarifele la produsele petroliere nu vor scădea și care este interesul ministrului Gaibu

0

Prețul la produsele petroliere bat record după record,  iar autoritățile nu pot să oprească procesul, inclusiv din cauza tendințelor  internaționale, dar și a așa numitelor amendamente promovate de deputatul Pas, Radu Marian. Ceea ce mai puțin se cunoaște este rolul pe care l-a jucat și-l ministrul Economiei, Sergiu Gaibu în formarea acestor prețuri.

Audit la APC

În perioada 07.10.2021 – 17.11.2021 au avut loc auditul la Agenția pentru Protecția Consumatorilor. Domeniul auditului: Evaluare a conformității sistemului de Control Intern Managerial în conformitate cu standardele naționale de control intern pe domeniile de activitate ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, inclusiv controalelor de stat inopinate/planificate și gestionarea bugetelor alocate, pentru perioada anului 2020 – 2021. În document se spune că. Ministerul Economiei și Infrastructurii a promovat unele modificări la Legea 461/2001 privind piața produselor petroliere, nemijlocit  la articolul 5. Astfel,  calitatea produselor petroliere se atestă prin rapoarte de inspecție emise de către organismele de inspecție acreditate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, iar monitorizarea calității produselor petroliere se realizează prin intermediul organismelor de inspecție acreditate și recunoscute în cadrul unui sistem de monitorizare aprobat de către Guvern. Auditul a scos la iveală că, modificările prezentate au fost introduse contrar principiilor stabilite în Art.3  Legea 7/2016, care prevede:

e) inadmisibilitatea exercitării funcției de supraveghere a pieţei de către organismele de evaluare a conformității;  

f) neadmiterea dublării funcțiilor autorităților de supraveghere a pieţei;

De altfel, Ministerul Agriculturii, Mediului și Dezvoltării Regionale a venit cu un aviz negativ la acest modificări, dar ministerul Economiei nu a ținut cont de aceasta.

Raportul de audit a scos la iveală că, modificările au condiționat inspecția și eșantionarea obligatorie la importul de produse petroliere, ca elemente de control inutil la procedurile de vămuire, stabilite în Hotărârea Guvernului nr.476/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate (ca exemplu: Plecarea mijlocului de transport din locul staționării este posibilă doar cu permisiunea organului vamal după efectuarea tuturor operațiilor necesare vămuirii şi după prelevarea probelor de produse petroliere de către organismul de inspecție recunoscut de Ministerul Economiei şi Infrastructurii). În schimb nu s-a pus accent pe controlul calității și aspectelor de mediu, la pompă/client, printr-un sistem de monitorizare aprobat de Guvern, în conformitate cu standardele europene privind calitatea benzinei și motorinei.

Privatizarea CTSIC SRL

Puțini probabil cunosc că, în prezent, cheltuielile importatorilor produselor petroliere, privind determinarea calității produselor petroliere, prin sunt acceptate în scopuri tarifare. Actele legislative menționate prevadă prelevarea probelor produselor petroliere de către Organismul de inspecție – S.R.L. ”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare” CTSIC, un agent economic privat!  

Și mai straniu este că, modificările legislative sus enunțate au coincis și au fost efectuate în paralel cu privatizarea întreprinderii  de stat I.S. CTSIC. Întreprinderea dată a fost privatizată în perioada februarie – martie 2018, contrar cerințelor Legii 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice, art. Articolului 13. Bunurile nepasibile de privatizare, unde scrie că, Deopotrivă cu cele indicate la alin.(1), sînt nepasibile de privatizare: a) întreprinderile de stat care efectuează înregistrarea de stat a întreprinderilor şi a bunurilor, certificarea mărfurilor şi a tehnicii, alte întreprinderi de stat care îndeplinesc, în exclusivitate sau în parte, funcţii auxiliare ale statului;

Cu toate acestea, întreprinderea  a fost scoasă la concurs comercial încă pe 26 februarie 2018. Pentru întreprinderea cu un capital de 5,7 milioane de lei, prețul inițial era de 25 de milioane lei. De notat că CTSIC deține active de circa 24,5 milioane de lei. Altfel spus prețul inițial era egal cu cel al activelor. În anul 2016 Centrul a avut venituri de 14,8 milioane lei și profit net de 2,4 milioane lei, fiind una dintre cele mai profitabile întreprinderi de stat. De notat că Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare are misiunea de a efectua expertiza securității industriale a obiectelor industriale periculoase, diagnostica și verificarea tehnică de utilaje, certifică produsele cu grad sporit de pericol, efectuează încercări de laborator precum și acordă asistență metodică agenților economici.

Rolul CTSIC

Echipa de audit (care a făcut audit la APC?) a efectuat analiza tarifelor urmare privatizării și a constatat o creștere dublă pentru unele servicii Anexa Nr 4 al prezentului raport, în situația în care SRL CTSIC era unicul organism de evaluare a conformității pe unele domenii conform certificatului de acreditare publicat: https://acreditare.md/register_category/organisme-de-inspectie/. Actualmente întreprinderea CTSIC este unica pe piață în calitate de organism de inspecție recunoscut de minister, pe când pe piața R.M., Romania și Ucraina există și alte Organisme de Inspecție acreditate dar acestea nu sunt recunoscute de minister. În acest sens de idei nu sunt clare motivele promovării direcției de ramură, a unei politici de protecționism al unui agent economic care actualmente deține monopolul serviciilor certificării și evaluării conformității, inclusiv prin alte companii afiliate unui fondator.

Protecționism din partea ME?

Se pare că unii deputați din PAS, înțeleg care e rolul acestui SRL, care deține monopul. Deputatul PAS Dorel Istrati a adresat o petiție la Ministerul Economiei privind riscurile de protecționism, iar la 23 august 2021 deputatul PAS Vladimir Bolea a  înregistrat amendamentul la proiectul de lege pentru modificarea Legii privind piața produselor petroliere nr.461/2001, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă. Scopul acesteia era de a distruge  monopolul creat de fosta conducere a MEI încă anul 2018.

Mai exact, Vladimir Bolea propunea ca Legea să fie, după cum urmează:

  1. la alineatul (2) cuvintele ”organismele de inspecţie acreditate în condiţiileLegii nr.235/2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii şi recunoscute de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii” se substituie cu cuvintele „Agenția Pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței” și Agenția Mediului.
    1. aliniatul (3) va avea următorul cuprins:

”(3) Produsele petroliere importate și comercializate trebuie să corespundă prevederilor actelor normative și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte. Importatorul are obligația păstrării și prezentării, la cererea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, a documentație necesare pentru demonstrarea conformității produsului introdus pe piață, în conformitate cu prevederile Legii Nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii. Controlul calității produselor petroliere și respectării documentelor normative referitoare la acestea îl efectuează Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței ”.

Înaceastă ordine de idei, calitatea produselor petroliere importate, la importula cestora, este asigurată/ demonstrată/ verificată în bazadocumentației tehnice oferite de producător (i.e. rafinării prin declarații de conformitate sau certificate de conformitate), calitatea produselor comercializate la nivel național fiind asigurată prin aplicarea prevederilor stabilite de HG 1116/2002, HG 1117/2002 și a sistemului de monitorizare instituit de Guvern.  Totuși, propunerile lui  Bolea nu a fost auzite de ministrul Economiei. Mai mult,  noul minister reformat (ME), vine cu o altă modificare legislativă prin amendamentul deputatului PAS Radu Marian, din 27 ianuarie 2022.  Asta, în condțiile în care  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a dat anterior Aviz Negativ la inițiativa ME.

Cu alte cuvinte, urmare  modificărilor propuse de Radu Marian și neglijarea propunerilor lui Vladimir Bolea, ministrul Economiei, Sergiu Gaibu a promovat interesul unui agent economic privat – SRL CTSIC.  Actualmente, aceasta încasează suplimentar peste 2 mil. lei, deoarece are dreptul exclusiv (recunoscut de ME), monopol, de a petrece  verificarea calității produselor petroliere.  Mai mult, Sergiu Gaibu a  readus condițiile de inspecție obligatorie la importul de produse petroliere și a determinat renunțarea la controlul calității și aspectelor de mediu, la pompă/client. S-a revenit la prevederile, în care cheltuielile  privind determinarea conformității prin serviciile prestate de organismul de inspecție, sunt acceptate in scopuri tarifare, acestea urmează să crească cu impact asupra prețului final. Totodată,  echipamentul de verificare  în valoare de 3 milioane de lei, cu care a fost dotată Agenția de Protecție a Consumatorului și Supravegherii Peții, se prăfuiește.

Care este interesul ministrului Gaibu?

Deși privatizarea întreprinderii de stat CTSIC nu a  fost inițiată și promovată de actualul ministru, acestea nu a întreprins nimic pentru a sparge monopolul deținut de acest agent economic privat. Ceea ce este foarte straniu. Logic, apare întrebarea, care este interesul Ministrul Economiei  în această ecuație? De ce contribuie, prin lipsă de acțiune,  la creșterea tarifelor la produsele petroliere?  Răspuns vom afla doar atunci când deputații PAS vor insista să afle adevărul, iar cetățenii vor simți acest lucru prin diminuarea, chiar și mică, a prețului la benzină și motorină. Până atunci, un SRL  monopolist va verifica calitatea, iar importatorii îi vor plăti bani pentru această activitate.

1655705861626751Descarcă

1655705846690237Descarcă

165570583381086Descarcă

S-ar putea să-ți placa și
Lasă un comentariu

Your email address will not be published.