Autoritățile și organizațiile internaționale din Chișinău au abordat problema incluziunii refugiaților cu dizabilități în comunitatea gazdă

Aproximativ 10% dintre refugiații din Moldova sunt persoane cu dizabilități, iar 22% dintre familiile de refugiați au cel puțin un membru cu necesități speciale. Pentru a afla provocările cu care se confruntă aceste persoane, precum și pentru a identifica soluții în acest sens, a fost organizat forumul „Dialogul asupra dizabilității în răspunsul la situația refugiaților din Republica Moldova”.


„Accesibilitatea nu este doar despre necesitatea de a putea merge la un spital, la o instituție publică sau la un restaurant, dar este și despre emoții, să nu te simți discriminat și stigmatizat. Despre asta discutăm acum, despre accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la diferite servicii și ce putem face pentru a îmbunătăți situația”, a declarat Francesca Bonelli, reprezentant al UNHCR în Moldova. 

„Noi avem multe programe pentru persoanele cu dizabilități, dar nu avem suficiente resurse pentru a le implementa, iar eu, ca ministru, vreau să opresc acest fenomen. Acum avem trei priorități. Este vorba despre încadrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, de asemenea ne vom asigura că toate programele noastre de ocupare a forței de muncă vor lua în considerare nevoile specifice ale femeilor și bărbaților cu necesități speciale și a treia prioritate se referă la accesibilitatea spațiilor publice”, menționează Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale.

Evenimentul, care a durat două zile, s-a concentrat pe conceptul mai larg de incluziune și a abordat situația tuturor persoanelor cu dizabilități, indiferent dacă sunt refugiați sau fac parte din comunitatea gazdă.

„Evenimentul de astăzi permite organizațiilor persoanelor cu dizabilități din Moldova să evidențieze activitatea lor de impact din ultimul an și jumătate în susținerea refugiaților și localnicilor cu dizabilități. Prin încurajarea colaborării cu autoritățile, agențiile ONU și ONG-urile, acestea urmăresc să sporească participarea persoanelor cu dizabilități la procesul decizional, materializând principiul: Nimic despre noi, fără noi”, a spus Alberto Tonon, Specialist în domeniul dizabilității și incluziunii, UNHCR.

„Pentru persoanele cu dizabilități este dificil să fii refugiat și devine și mai complicat având anumite limitări în această situație specifică. Cu siguranță este un lucru universal ca persoanele cu necesități speciale să aibă diferite tipuri de bariere în față și acesta este un motiv pentru care noi organizăm inițiative de transport a persoanelor cu dizabilități în țările membre ale UE”, precizează Janis Mazeiks, ambasadorul UE în Moldova.

„SUA și alți actori sprijină politicile și programele pentru persoanele cu dizabilități și luăm în calcul de fiecare dată necesitățile acestora. Noi vom continua parteneriatele noastre cu actori internaționali și naționali, ca să oferim asistență în cele mai critice sectoare pentru răspuns la criza refugiaților”, afirmă Kent D.Logsdon, ambasadorul SUA în Moldova.  

În prima zi a forumului, două delegații compuse din reprezentanți ai UNHCR, Ministerului Muncii și ai organizațiilor neguvernamentale au vizitat Centrele de Servicii Comunitare ale UNHCR din Cahul și Dondușeni. Aceștia au discutat cu reprezentanții centrelor despre necesitatea de a oferi serviciile în așa mod, astfel încât să fie accesibile pentru persoanele cu necesități speciale.

„Veniți mai întâi la noi”, afirmă Gordon Rattray, reprezentant al European Disability Forum. „Persoanele cu dizabilități și organizațiile din care fac parte trebuie să fie implicate în acțiuni și în luarea deciziilor chiar de la început, pentru a asigura o participare semnificativă și rezultate incluzive”.

În cea de-a doua zi, la Chișinău a fost organizată o masă rotundă cu participarea tuturor actorilor interesați, unde s-a discutat despre incluziunea persoanelor cu dizabilități în răspunsul la situația refugiaților din Republica Moldova. Ulterior, reprezentanții mai multor organizații pentru persoanele cu dizabilități au vorbit despre bunele practici implementate până acum.

„Fiecare dintre noi poate contribui la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități prin abordarea de la egal la egal, cu respect și demnitate. Și atunci va avea de beneficiat întreaga societate, trebuie să începem cu pași mici chiar din interiorul familiei și din comunitate”, a spus  Victoria Boțan, specialist Relații Publice, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova.

Scopul forumului a fost de a identifica lacunele și oportunitățile privind incluziunea persoanelor cu dizabilități în Centrele de Servicii Comunitare, de a influența deciziile la nivel național și regional cu privire la acest subiect, precum și de a elabora o notă comună de advocacy pentru a crește conștientizarea asupra necesității implementării tuturor recomandărilor enunțate în cadrul evenimentului. Forumul a fost organizat de Oficiul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Forumul European al Dizabilității.

Comments (0)
Add Comment