CNA invită companiile să lupte pentru Trofeul Integrității în afaceri, în cadrul concursului „Marca Comercială a Anului”

Al cincilea an consecutiv Centrul Național Anticorupție invită companiile, care promovează și implementează standardele de integritate, să lupte pentru Trofeul Integrității în afaceri. Acesta va fi acordat în cadrul concursului „Marca Comercială a Anului”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Nominalizarea „Implementarea standardelor de integritate în sectorul privat” are ca scop încurajarea companiilor private care implementează standardele de integritate, identifică și gestionează riscurile de corupție în activitatea lor și pun în aplicare proceduri eficiente anticorupție de a continua o abordare similară în afaceri.

Premiul integrității în afaceri vine să sprijine business-ul onest și să fortifice componenta de integritate în sectorul privat și să contribuie la crearea unui mediu de afaceri concurențial, corect, bazat pe standarde de integritate, transparență și profesionalism în interacțiunea cu sectorul public.

La concurs pot participa societăți comerciale, reprezentante ale businessului mare, mic şi mijlociu și care dețin cel puțin o cerere de înregistrare a mărcii sau o marcă comercială înregistrată, dar și întreprinderile de stat sau municipale, societățile pe acțiuni în care statul deține pachetul majoritar de acțiuni.

Candidații vor prezenta comitetului de organizare a concursului:

·   Cererea de participare (www.chamber.md);

·   Certificatul de înregistrare a întreprinderii (copie);

Raportul de auto-evaluare privind inițiativele anticorupție (www.chamber) cu materialele justificative – documentele de politici aprobate şi implementate (în domeniile etică, conformitate, anticorupție, anti-mită etc.); Codul de etică/conduită; Procedurile de raportare a neregulilor la locul de muncă şi protecția avertizorilor de integritate;  Procedurile de soluționare a conflictelor de interese; Procedurile de declarare şi evaluare a cadourilor; Procedurile de control intern etc. 

Dosarele la concurs vor putea fi depuse începând cu data de 20 februarie 2024 la adresa Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova. Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare este 29 martie 2024. Detaliile pot fi accesate pe pagina oficială a instituţiei: www.chamber.

Comments (0)
Add Comment