Combaterea violenței în școli: UNICEF evidențiază comportamentele inacceptabile și impactul asupra copiilor

Astăzi, 30 ianuarie, este marcată Ziua internațională a nonviolenței în școală, al cărei scop este promovarea educației permanente pentru armonie, toleranță, solidaritate, respect pentru drepturile omului, nonviolență și pace în școli.

Conform documentelor UNICEF, violența în școală este orice formă de manifestare a unor comportamente precum: exprimare inadecvată sau jignitoare, bruscare, împingere, lovire, rănire; comportamente care intră sub incidența legii (viol, consum/comercializare de droguri, vandalism, furt); ofensa adusă statutului/autorității cadrului didactic; comportamentul școlar neadecvat (întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în școală și orice alt comportament care contravine regulamentului școlar în vigoare).

Din analiza Raportului generalizat privind cazurile de violență asupra copiilor publicat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, pentru semestrul II al anului de studiu 2020-2021 au fost înregistrate 3595 de cazuri, iar pentru semestrul I al anului 2021-2022- sunt raportate 4001 de cazuri, astfel în total pentru anul 2021 au fost raportate 7596 de cazuri de violență asupra copiilor în mediul școlar. Prin comparație pentru anul 2022, se contată o creștere a cazurilor de violență asupra copiilor, astfel evidențiem conform raportului menționat 7836 de cazuri raportate.

Violența școlară afectează viețile copiilor, victime, agresori sau martori ai acesteia, ceea ce duce la reducerea dramatică a șanselor pentru formarea și dezvoltarea armonioasă a personalității, precum și a celor pentru o tranziție sănătoasă către perioada adultă. Anume din acest considerent, problema violenței în școală ne vizează pe toți. Și doar prin eforturi comune, prin conștientizare și schimbare de atitudine, putem diminua consecințele acesteia.

sursa

unicefviolenta
Comments (0)
Add Comment