Guvernul a aprobat acțiunile necesare pentru reducerea mortalității prin cancer și susținerea pacienților diagnosticați

Cabinetul de miniștri a aprobat Planul de acțiuni pentru perioada anilor 2024-2025 privind implementarea Programului național de control al cancerului pentru anii 2016-2025. Acțiunile incluse în document urmăresc reducerea mortalității prin cancer cu 7%, către anul 2025, și îmbunătățirea calității vieții pacienților diagnosticați. 

Programul prevede că, până în anul 2025, incidenţa mai multor tipuri de cancer va fi redusă cu 10%, iar rata de depistare precoce a acestei maladii va spori cu 25%. Un alt obiectiv vizează asigurarea accesului a cel puțin 80% dintre pacienții cu cancer, inclusiv refugiați și migranți, la servicii calitative de diagnostic, tratament şi îngrijire continuă. 

De asemenea, vor fi dezvoltate servicii paliative şi de reabilitare pentru pacienţii cu cancer. În același timp, va fi asigurată funcţionarea Registrului Național de Cancer, iar personalul medical va fi instruit în domeniile de diagnostic și tratament al maladiilor oncologice. 

Comments (0)
Add Comment