În Republica Moldova a fost instituit Fondul național al culturii

În Republica Moldova a fost instituit Fondul național al culturii, care reprezintă un nou mecanism de susținere financiară a programelor și proiectelor culturale și editoriale.

Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat, în a doua lectură, de 75 de deputați.

Prin intermediul Fondului național al culturii vor fi finanțate programe de susținere a proiectelor organizațiilor necomerciale în domeniul culturii, a activității editoriale și de traduceri literare, a revistelor culturale, a activităților editoriale și de traduceri literare, a domeniilor arte, educație prin artă, studii și analize, programe locale de dezvoltare culturală, programe de mobilitate artistică și culturală.

Fondul va fi gestionat de Centrul Național de Educație prin Artă, instituție subordonată Ministerului Culturii. Proiectele care vor beneficia de finanțare vor fi selectate în baza concursurilor. Instituția de implementare va publica anual, pe pagina sa web oficială, lista proiectelor culturale și editoriale eligibile pentru finanțare și raportul privind utilizarea mijloacelor financiare constitutive ale Fondului.

Inițiativa legislativă va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Ulterior, în termen de șase luni, Guvernul va modifica și va elabora actele normative necesare pentru implementarea documentului.

Comments (0)
Add Comment