Noi prevederi privind obținerea cetățeniei Republicii Moldova pentru cei care prezintă informații false

Persoanele care vor prezenta informații false sau vor ascunde unele date pertinente, a căror cunoaștere ar duce la respingerea cererii, nu vor putea obține cetățenia Republicii Moldova. Prevederea este stipulată într-un proiect de lege, înregistrat în Parlament.

Mai exact, se propune operarea unor amendamente la Legea cetățeniei Republicii Moldova prin care se introduce o excepție pentru persoanele născute și domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova, care nu dețin cetățenia altor state și solicită recunoașterea cetățeniei Republicii Moldova potrivit prevederilor art. 12 din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000, transmite evenimentul.md cu referire la bizlaw.md.

Excepția se referă la respingerea cererii persoanei care în perioada de examinare a acesteia, execută sau are de executat pedeapsa penală privativă de libertate în temeiul sentinței instanței de judecată, are antecedente penale nestinse sau se află sub urmărire penală.

Potrivit autorului inițiativei, această modificare este necesară pentru a asigura onorarea obligației privind respectarea principiului de evitare a apatridiei, asumată de către Republica Moldova prin aderarea la Convenția Europeană cu privire la Cetățenie de la Strasbourg din 1997, Convenția din 1954 privind statutul apatrizilor, Convenția ONU privind reducerea cazurilor de apatridie din 1961 și la Convenția Consiliului Europei cu privire la prevenirea cazurilor de apatridie în legătură cu succesiunea statelor de la Strasbourg din 2006.

De asemenea, în vederea soluționării vidului legislativ și luând în considerare practica europeană în materie de cetățenie care reglementează naturalizarea pe teritoriul unui stat doar a unei persoane majore, cu capacitate de exercițiu deplină, care intră în raporturi cu statul prin cunoașterea limbii de stat, dispunerii de surse legale, se propune completarea acesteia în condiția împlinirii vârstei de 18 ani de către aplicanții la cetățenia Republicii Moldova prin naturalizare.

Totodată, legea se completează cu prevederi care să acorde autorității dreptul de respingere a cererilor pentru determinarea apartenenței la cetățenia Republicii Moldova și a celor de recunoaștere a persoanelor cetățeni ai Republicii Moldova în cazul în care Serviciul de Informații și Securitate va constata că persoana cade sub incidența normelor care stabilesc cazurile de refuz în acordare și redobândire a cetățeniei Republicii Moldova.

Proiectul mai prevede extinde termenului de examinare a cererilor pentru recunoașterea cetățeniei Republicii Moldova cu cel mult șase luni în cazul în care există motive întemeiate pentru examinare suplimentară.

Dacă documentul va fi aprobat, prevederile acestuia ar urma să fie aplicate și în cazul cererilor aflate în curs de soluționare.

În nota informativă a proiectului de lege se menționează că, situația geopolitică din regiune, generată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a majorat numărul de aplicanți pentru cetățenia Republicii Moldova în special cetățeni ai Federației Ruse și ai Ucrainei. În ultimii doi ani, din numărul total de solicitanți ai cetățeniei Republicii Moldova circa 70% îl constituie cetățenii Federației Ruse și circa 20 % cetățenii Ucrainei.

Totodată, urmare examinării cererilor pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere au fost identificate tentative de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova prin fraudă, în baza documentelor de proveniență necunoscută prezentate de către solicitanți, care au fost prevenite datorită verificării autenticității acestor documente prin interpelarea autorităților emitente.

Comments (0)
Add Comment