Percepția moldovenilor asupra integrării europene în sondajul Intellect Group

Un recent sondaj realizat de compania “Intellect Group” arată că moldovenii asociază integrarea europeană cu concepte precum justiția, reformele și prosperitatea. Conform rezultatelor, 75% dintre respondenți consideră justiția drept un aspect central al integrării europene, în timp ce reformele și prosperitatea sunt menționate de 70%, respectiv 65% dintre participanți.

Cu toate acestea, lipsa de progrese vizibile în aceste domenii pare să conducă la o scădere a sprijinului pentru procesul de integrare europeană. Mai mult, integrarea europeană este strâns legată de figura politică a Maiei Sandu, cu imaginea și ratingul acesteia fiind factori semnificativi în susținerea parcursului european.

În ciuda unui nivel redus de asociere a procesului de integrare europeană cu riscul de conflict armat (10%), un număr semnificativ de respondenți (70%) au găsit dificil să răspundă la întrebări, sugerând incertitudine sau lipsă de informare în rândul populației.

De asemenea, sondajul indică o creștere a numărului de persoane (35%) care consideră că integrarea europeană contribuie la divizarea societății, cu 20% mai mult decât în 2022. Aceste date subliniază necesitatea unei comunicări mai profunde și mai cuprinzătoare a strategiei de integrare europeană, precum și importanța luării în considerare a opiniei publice în procesul de elaborare a deciziilor politice relevante.

Cercetarea, care a fost realizată prin metoda CATI în perioada 25-28 aprilie 2024, a inclus un eșantion de 594 de adulți cu vârsta de peste 18 ani, eligibili pentru vot. Cu o marjă de eroare de ±4,2 puncte pentru intervalul mediu al eșantionului principal, rezultatele oferă o perspectivă semnificativă asupra modului în care populația percepe climatul actual din Moldova.

Comments (0)
Add Comment