Unii elevi vor fi scutiți de teze în ultimul semestru de studii la liceu

Elevii din clasa a XII-a, care dețin un certificat cu recunoaștere internațională a competențelor lingvistice în limbi străine sau a competențelor specifice în domeniul informaticii vor fi scutiți de la ultimele teze semestrială la limba străină și, respectiv, informatică. Modificarea se conține în recentele completări ale Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar, urmare a propunerilor elevilor și comunității educaționale.

Potrivit documentului, elevii care dețin certificate de competență lingvistică egală sau superioară nivelului B2 (C1 pentru candidații din clasele bilingve) vor avea nota „10” din oficiu la ultima teză la disciplina Limba străină. Nota maximă din oficiu la ultima teză semestrială la Informatică vor obține și absolvenții care au promovat examenele pentru certificarea internațională a competențelor specifice domeniului informaticii.

O altă prevedere importantă se referă la înmatricularea elevilor care au urmat studiile într-o instituție de învățământ de peste hotare în sistemul educațional național. Astfel, aceștia nu vor susține diferențe de program, ci doar vor urma curriculumul național conform anului școlarizării. Nu vor susține diferențe de program pentru anii precedenți de studii elevii din clasele liceale transferați de la un profil la altul pentru disciplinele școlare care conform Planului-cadru de învățământ au un număr diferit de ore, la fel elevii absolvenți ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic la încadrarea în învățământul liceal prin transfer sau înmatriculați în cadrul concursului de admitere în învățământul liceal, precum și elevii absolvenți ai instituțiilor de învățământ profesional tehnic și ai școlilor medii de cultură generală la încadrarea în învățământul liceal cu frecvență redusă.

O altă modificare ține de notarea elevilor în cadrul evaluărilor formative. Astfel, la toate disciplinele școlare se vor nota rezultatele învățării, obținute la evaluarea formativă (la realizarea sarcinilor de învățare și a produselor curriculare), la evaluarea sumativă (după caz, se apreciază cu calificative/descriptori, aplicând procedeul de convertire) și se vor înscrie în catalogul școlar, fiind argument pentru calculul la încheierea mediilor semestriale. Modificarea Regulamentului nominalizat face parte din măsurile de debirocratizare în sistemul educațional, lansate de Ministerul Educației și Cercetării la sfârșitul anului trecut.

Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar poate fi consultat aici.

Comments (0)
Add Comment