Familiile din Moldova, dar și cele din străinatate care își doresc să adopte un copil trebuie să cunoască și să se conformeze mai multor reguli, transmite Evenimentul.md

Cetățenii Republicii Moldova cu domiciliul în străinătate pot depune cerererea de adopție conform, procedurii de apopție internaționale sau  nationale, anexând la cererea de adopție prezentată autorității teritoriale actele eliberate de către instituțiile competente din statul primitor, în cazul în care legislația statului primitor prevede posibilitatea recunoașterii hotăririlor de încuviințare a adopției naționale pronunțate de judecătoriile din Republica Moldova.

Procedura adopției internaționale este reglementată în Capitolul 5 al Legii nr. 99 din 28.05.2010 privind regimul juridic al adopției. Pentru a adopta un copil prin procedură națională, persoana (cetățean al Republicii Moldova) trebuie să se adreseze autorității centrale în domeniul adopției din statul în care își are reședința în acel moment pentru a primi un act confirmator că copilul care urmează să fie adoptat din Republica Moldova este sau va fi autorizat să intre şi să locuiască permanent pe teritoriul statului în cauză.

Taxe oficiale și neoficiale

„Conform Hotărârii Guvernului nr. 257 din 05.03.2008 cu privire la mijloacele speciale ale instituțiilor de asistență socială subordonate MMPSF, odată cu depunerea cererii de adopție internațională, adoptatorul, personal sau prin intermediul unui reprezentant al organizației străine cu atribuții în domeniul adopției internaționale în RM, achită în instituțiile financiare o taxă unică și fixă pentru efectuarea procedurilor de adopție în valoare de 3000 de lei”, se arată în răspunsul primit.

Cât despre cazuri de corupție în procesul de adopție, ministerul îndeamnă cetățenii care cunosc cazuri în care li se cer anumite sume de bani în procedura de adopție să sesizeze organele de drept, care sunt abilitate să investigheze cazurile respective și ulterior să întreprindă măsurile corespunzătoare pentru tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate de încălcările depistate.

Conform Registrului de stat al adopției, în 2019 sunt luați în evidență 562 de copii adoptabili, dintre care 356 de copii eligibili pentru adopție internațională