Primăria Chișinău a dat START Programului municipal pilot „STARTUP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”

0

Primăria municipiului Chişinău a dat startul PROGRAMULUI MUNICIPAL PILOT „STARTUP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”. În acest scop 10 milioane de lei sunt alocați din bugetul Primăriei Chișinău pentru anul 2022.

Scopul Programului este stimularea antreprenoriatului în rândurile tinerilor și migranților din Municipiul Chișinău prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile și susținerea creării locurilor de muncă.

„În acest fel vrem să facilităm accesul tinerilor și lucrătorilor migranţi care doresc să înființeze sau să dezvolte o afacere, la resurse financiare necesare, prin acordarea unui suport financiar nerambursabil în sumă maximă de 200 mii lei.

Totodată vrem să oferim suport tinerilor care dețin o afacere și au realizat o investiție din resurse creditare, prin compensarea valorii dobânzii achitate pentru ultimele 24 luni în sumă maximă de 100 mii lei”, a menţionat într-o conferinţă de presă primarul general al capitalei.

Suportul financiar la lansarea afacerii:
– suma grantului este de maximum 70% din valoarea proiectului investițional și nu va depăși 200 000 de lei pentru finanțarea proiectului investițional;
– contribuția beneficiarului va constitui minimum 30% din valoarea proiectului investițional.

„Beneficiarii programului pot fi:
– tineri viitori antreprenori, cu vârsta între 18-40 ani care au viza de reședință în municipiul Chișinău și doreșc să deschidă o afacere sau dețin o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău de cel mult 12 luni;
– lucrător migrant care a fost sau este plecat peste hotarele țării cu scopul desfășurării activității de muncă sau beneficiarii de remitențe (soț/soție sau rudă de gradul întâi) cu vârsta de până la 40 ani, având reședință permanentă în municipiul Chișinău și deține o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău;
– tânăr investitor, cu vârsta între 18-40 ani care are viza de reședință în Municipiul Chișinău, deține o afacere și a efectuat investiții din resurse creditare în ultimele 24 luni, va putea beneficia de compensarea plății dobânzilor achitate la creditele investiționale;
– tânăr refugiat viitor antreprenor ce a creat un parteneriat cu un tânăr rezident care are viza de reședință în Municipiul Chișinău, ambii fiind cu vârsta între 18-40 ani și doresc să deschidă o afacere sau dețin o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău de cel mult 12 luni”, a specificat Ion Ceban.

Criteriile de eligibilitate pentru tânăr viitor antreprenor sunt:
– cetățean al Republicii Moldova, cu viza de reședință în municipiul Chișinău cu vârsta între 18-40 ani și dorește să deschidă o afacere;
– este cetățean al Republicii Moldova, cu viza de reședință în municipiul Chișinău cu vârsta între 18-40 ani care deține o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău cel mult 12 luni până la depunerea cererii de înregistrare în Program;
– contribuția financiară a solicitantului reprezintă cel puțin 30% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului investițional.

Criteriile de eligibilitate pentru migranți:
– este cetățean al Republicii Moldova, cu viza de reședință în municipiul Chișinău;
– este lucrător migrant din municipiul Chișinău sau Beneficiar de remitențe (soț/soție sau rudă de gradul întâi a unui migrant) și cu vârsta maximă de până la 40 ani;
– deține o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău până la depunerea cererii de înregistrare în Program;
– contribuția financiara a solicitantului reprezintă cel puțin 30% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului investițional, confirmată prin prezentarea extrasului din cont a unei bănci comerciale cu sediul permanent în municipiul Chișinău.

Criteriile de eligibilitate pentru tânăr antreprenor:
– este cetățean al Republicii Moldova, cu viza de reședință în Municipiul Chișinău cu vârsta între 18-40 ani;
– deține o întreprindere înregistrată în Municipiul Chișinău, până la depunerea cererii de înregistrare în Program;
– a efectuat o investiție în ultimele 24 luni prin atragerea resurselor creditare și poate confirma prin documente acest fapt.

„Domeniile Prioritare ale Programului sunt: afacerile care vor desfășura activități de producere sau prestări servicii; afacerile care conțin activități inovatoare ori își propun să implementeze proiecte de transfer tehnologic și de know-how; afacerile axate pe dezvoltarea următoarelor domenii: industria tehnologiei informației și comunicațiilor; electromecanică; industria agroalimentară și horeca; industria ușoară; industria creativă; turism; sănătate și frumusețe; activități profesionale, științifice sau tehnice; eficiență energetică, agricultură, afacerea oferă servicii/produse companiilor terțe”, a adăugat Ion Ceban.

GESTIONAREA ȘI COORDONAREA PROGRAMULUI:
– format din 12 persoane (6 din partea CMC și 6 din partea PMC, inclusiv secretarul comisiei (fără drept de vot)
– Consiliul de coordonare exercită următoarele atribuții:
– Aprobă procedurile și documentele de implementare a Programului;
– Aprobă raportul anual de implementare a prezentului Program elaborat de UIP;
– Aprobă dosarele proiectelor investiționale selectate de UIP pentru finanțare;

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI va fi formată din 7 persoane, inclusiv: coordonatorul UIP, 3 specialiști, specialist dezvoltare afaceri, jurist și operator, numite prin dispoziția Primarului general, și va avea următoarele atribuții:
– să elaboreze și să aprobe la consiliu de coordonare toată documentația programului;
– să organizeze campaniile de informare;
– să colecteze cererile;
– să evalueze dosarele și să asigure monitorizarea implementării proiectelor.

S-ar putea să-ți placa și
Lasă un comentariu

Your email address will not be published.