A fost lansat concursul pentru funcția de director al Centrului de Medicină Legală

0

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale anunță concurs pentru funcția de director al Centrului de Medicină Legală, după ce funcția a devenit vacantă. Dosarele pot fi depuse până pe 27 iulie.

La concurs vor fi admiși doritorii care:

l) sunt cetățeni ai Republicii Moldova,

2) cunosc limba română, scris vorbit,

3) au studii superioare de specialitate și studii de rezidențiat/de master;

4) dețin calitatea de expert judiciar medico-legal de categorie superioară sau deține grad științific,

5) au capacitate deplină de exercițiu,

6) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate,

7) nu au antecedente penale,

8) nu au atins vârsta de 65 de ani.

La înscrierea pentru concurs, candidații vor depune un dosar, care cuprinde următoarele acte:

l) cererea de participare la concurs, cu menționarea postului solicitat,

2) copia actului de identitate,

3) copiile diplomelor de studii

4) copia diplomei de licență pentru exercitarea profesiei de expert judiciar,

5) copia și originalul carnetului de muncă sau o adeverința care atestă vechimea în muncă,

6) declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă   incompatibil cu funcția pentru care candidează.

7) adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare,

8) Curriculumul Vitae,

9) copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz).

Copiile documentelor trebuie să fie autentificate notarial sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea lor.

Amintim că în toamna anului trecut, fostul director al instituției, Valeriu Savciuc a fost reținut împreună cu alți 9 colegi ai săi. Acesta avea calitatea de învinuit într-un dosar de corupţie, potrivit anticorupție.md.

S-ar putea să-ți placa și
Lasă un comentariu

Your email address will not be published.